Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Tisková zpráva – Preventivní akce „Tramvaj vs. chodec“

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, za kterou tč. zodpovídá společnost Ostravské komunikace, a.s. , a Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava připravilo na polovinu roku 2012 preventivní akci „Tramvaj vs. chodec“.
Preventivní akce reaguje na neklesající počty dopravních nehod mezi tramvajemi a chodci (zejména vyššího věku) na území Ostravy. Kampaň je připravena formou letáků, které vznikly také za přispění Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Ve spolupráci se společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. bude ve dvou vlnách v červnu a červenci a poté v září a říjnu v tramvajích umístěno cca 400 kusů tři druhů letáků formátu A4 upozorňující na jednoduché a jasné pravidlo „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“.
Samotné letáky budou dále umístěny v prostorách úřadů městských obvodů a zvláště jimi zřízenými domovy pro seniory. V elektronické podobě budou letáky rozeslány i do školských zařízení. Protože se Ostrava stává multikulturním místem, je hlavní poselství letáků uvedeno i v anglickém a polském jazyce.
Kampaň „Tramvaj vs. chodec“ doplňuje Dopravní podnik Ostrava a.s. sérií vlastních upozorňujících samolepek, které v předstihu instaloval na vnitřní stranu dveří svých dopravních prostředků. Samolepky různými texty cestujícím také připomínají „jasné pravidlo“ o přednosti tramvají.
V roce 2009 dopravní policie řešila 3 006 dopravních nehod (DN) na území okresu Ostrava město, za rok 2010 to bylo 2 665 DN a za rok 2011 2 576 DN. Počet dopravních nehod mezi tramvají a chodcem za poslední roky byl 18 (2009), 9 (2010) a 10 za rok 2011. Při těchto nehodách zemřel 1 člověk v roce 2009, 2 lidé v roce 2010 a v roce 2011 už to byli 3 lidé.  Ani v  jednom případě nedošlo k usmrcení osoby mladší 20 let.
Odborná veřejnost se domnívá, že především u starších lidí stálé doznívá špatná interpretace změny pravidla přednosti chodců na přechodech pro chodce z roku 2001. Jediné správné pravidlo je: „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ Dále také platí, že v případě přecházení tramvajové tratě, pokud do 50 metrů není přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí dát chodec přednost tramvaji. Samozřejmostí je dodržování výstražných tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové těleso zakázán“. Zákonem je také zakázáno překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce potažmo tramvajové trati.
Při pohybu v silničním provoze by lidé měli poněkud nechat stranou své starosti a více se soustředit na aktuální dění okolo sebe. Starší lidé by měli také přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu (snížená mobilita, zúžené periferní vidění, snížená schopnost sluchu) a raději se vícekrát před vstupem do vozovky rozhlédnout a rozmyslet si, nehrozí-li nějaké rychle se blížící nebezpečí. Smrt z důvodu nedodržení pravidla „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ je opravdu zbytečná.
Příloha: TRAM x chodci TISK PDF (Velikost 1Mb)

Zpět na seznam článků

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

 

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

29.04.2019

Přechod křižovatky ulic Plzeňská x Chalabaly bude bezpečnější

/ 29.04.2019 /

Tento týden byly zahájeny práce na úpravě křižovatky ulic Plzeňská x Chalabaly, kde po skončení prací, které provádějí Ostravské komunikace, dojde k vybudování bezpečného přechodu pro chodce s ostrůvkem a zúžení jízdních pruhů v obou směrech ze dvou na jeden. Práce jsou podle zadání naplánovány na 2. etapy a maximálně 56 dnů.

Autor: Jiří Maléř

24.04.2019

Nabídka práce

/ 24.04.2019 /

- značkař, stavební dělník - samostatná(ý) účetní - stavbyvedoucí - elektromontér, stavební dělník - stavební dělník, řidič  více informací: http://okas.cz/o-spolecnosti/pracovni-prilezitosti.html

Autor: Ivan Pekař

» více novinek

 

mapa webu