Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Publikační činnost

 • 43. mezinárodní setkání dopravních odborníků, Loučná nad Desnou 2014
  (pořadatel Ostravské komunikace, a.s.)

Statická doprava – Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 1110 kB)
 

 • 42. mezinárodní setkání dopravních odborníků, Vimperk 2013

Cyklistická doprava – Ing. Laža

Více zde (PDF, 1176 kB)

Dopady velkých dopravních staveb do provozu – Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 1551 kB)

Parkování – Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 693 kB)
 

 • Komise dopravy statutárního města Liberec

Ing. Josef Laža byl spolu s Ing. Ondřejem Vohradským ze Správy veřejného statku města Plzeň požádán odborem dopravy Magistrátu města Liberec o účast na prosincovém zasedání tamní komise dopravy, kde představili řešení a rozvoj cyklistické dopravy ve svých městech. Po prezentacích za přítomnosti náměstka primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch Ing. Jiří Rutkovského a vedoucího odboru dopravy Ing. Pavla Rychetského pokračovala diskuse, která se zaměřovala hlavně na vztahy mezi cyklisty a ostatními účastníky silničního provozu, na řešení stížností na krátké úseky cyklistických stezek a provoz cyklistů v pěších zónách a umísťování cyklistických stojanů v rámci městské památkové rezervace a u nových staveb občanské vybavenosti.
Více zde (PowerPoint, 17 630 kB)
 

 • 41. mezinárodní setkání dopravních odborníků, Trenčianske Teplice 2012

Systémy centrálního řízení dopravy - Ing. Laštůvka, Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 178 kB)

Statická doprava - Ing. Hrubý, Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 474 kB)

Modelování dopravních stavů - Ing. Laža, Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 1179 kB)

 

 • XIII. dopravně – inženýrské dny, Hustopeče 2012

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě – dopravní terminál – Ing. Tichý (VŠB-TU), Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 916 kB)

 • Časopis Dopravní inženýrství 01/2012

Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava – Ing. Laža

Více zde (PDF, 430 kB)

 • 40. mezinárodní setkání dopravních odborníků-Strážnice 2011

Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí - Ing. Venglář

Více zde (PDF, 1051 kB)

  Přechody se SSZ – Ing. Laštůvka

Více zde (PDF, 782 kB)

 Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě – Hohn, Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 1621 kB)

 

 • XII. dopravně inženýrské dny, Hustopeče 2011

Srovnání uspořádání uličního prostoru starší městské zástavby Amsterodamu a Ostravy, především z pohledu městu přívětivější dopravy - Ing. Laža.

Více zde (PDF, 591 kB)

  Pasportizace majetku u společnosti Ostravské komunikace, a.s. - Ing. Venglář

Více zde (PDF, 808 kB)

 • Silniční obzor č.11/2010

Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací - Ing. Navrátilová

Více zde (PDF, 675 kB)

 • Dopravní inženýrství č.01/2010

Výhody vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty - Ing. Laža

Více zde (PDF, 3.3 MB)

 • 39. mezinárodní setkání dopravních odborníků, Zvánovice 2010

Cyklistická doprava a dopravně-inženýrská opatření pro cyklisty - Ing. Laža

Více zde (PDF, 757 kB)

Pěší doprava - Ing. Venglář

Více zde (PDF, 2 MB)

Nehodovost - p.Hohn

Více zde (PDF, 1.5 MB)

Telematika - Ing. Laštůvka

Více zde (PDF, 1.2 MB)

 • Silniční obzor č.02/2009

Použití příčných prahů v ochranném ostrůvku - Ing. Laža

Více zde (PDF, 377 kB)

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

 

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

13.06.2018

Frekventovaná Porubská křižovatka nebude po dobu rekonstrukce řízena semafory

/ 13.06.2018 /

Křižovatka ulic 17. listopadu x Vřesinská v Ostravě-Porubě (u tramvajové smyčky) nebude od pondělí 18. června minimálně do konce měsíce řízená pomocí semaforů. Světelná signalizace v této frekventované křižovatce totiž projde kompletní rekonstrukcí. Po dobu prací budou provoz v křižovatce řídit dopravní policisté.  

Autor: Jiří Maléř

01.06.2018

Novinářská ulice bude klidnější a bezpečnější

/ 01.06.2018 /

Zvýšit bezpečnost chodců a klást důraz na to, aby používali přechody pro chodce a celkově zklidnit dopravu. To jsou hlavní důvody, proč na ulici Novinářské nahrazují pracovníci Ostravských komunikací city bloky pevnými ostrůvky.

Autor: Jiří Maléř

» více novinek

 

mapa webu